Jan Rouffaer, afstudeerbegeleider Bedrijfskunde en MER

 Ik heb vele jaren ervaring in het algemeen management binnen horeca, verblijfsrecreatie en facilitaire dienstverlening. Nu ook part-time actief  bij diverse HBO-instellingen in het land als afstudeerbegeleider/examinator. Ik heb inmiddels een 300 -tal HBO-studenten mogen begeleiden, niet alleen als 1e lezer maar ook als 2de lezer en als examinator. Ik kan nu weer uren inplannen voor de persoonlijke begeleiding van HBO-studenten Bedrijfskunde en MER, maar ook voor hen die afstuderen op het gebied van Vrijetijdmanagement, Horeca, Bedrijfsmanagement MKB, Accountancy, Small Business & Retail Management, vastgoed en Marketing. Ik kan je ook adviseren  bij het voorbereiden van de eindverdediging van je afstudeerrapport /scriptie inclusief de presentatie. 

Bel: 06-53183689 of mail naar j.rouffaer@upcmail.nl